CLP Helpdesk

Home > CLP Helpdesk

CLP Helpdesk

Inhoud pagina: CLP Helpdesk

Welkom op de website van de Nederlandse CLP Helpdesk

U vindt hier informatie over de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (in het Engels Classification Labelling and Packaging, CLP). In Nederland ook aangeduid met de titel EU-GHS.

U kunt de informatie op deze website benaderen door te navigeren via de onderwerpen in het linkermenu. Of u kunt via 'uitgelicht' direct gaan naar de informatie die relevant is voor uw rol in de toeleveringsketen. Let wel: in sommige gevallen kunt u meerdere rollen hebben. Dan gelden alle bijbehorende verplichtingen.

REACH- en CLP-Helpdesk samengevoegd

De REACH- en CLP-Helpdesk worden op 1 januari 2016 samengevoegd. De samenvoeging van de REACH- en CLP-Helpdesk betekent onder meer dat er een nieuwe website komt: chemischestoffengoedgeregeld.nl. De bestaande CLP website blijft nog geruime tijd in de lucht en linkt automatisch door naar de nieuwe REACH en CLP helpdeskwebsite.

Uitgelicht

fabrikant

Fabrikant

U heeft de rol van fabrikant als u grondstoffen maakt en deze aan derden levert voor verdere gebruik/ verwerking/toepassing in producten. Het gaat hier om productie of extractie van stoffen in natuurlijke toestand.

importeur

Importeur

U heeft de rol van importeur als u grondstoffen en mengsels van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) in een lidstaat invoert. U levert deze stoffen en/of mengsels aan derden voor verdere gebruik/ verwerking/toepassing in producten.

Distributeur

Distributeur

U heeft de rol van distributeur als u stoffen, als zodanig of in een mengsel(s), uitsluitend bewaart en in de handel brengt, zonder ze te gebruiken. U brengt ze dus bijvoorbeeld niet over in andere verpakkingen. U kunt ook het merk van het product wijzigen. Als u buiten de EU inkoopt, heeft u de rol van importeur. Detailhandelaren en re-branders hebben dezelfde verplichtingen als distributeurs.

gebruikers

Downstreamgebruiker

U heeft de rol van downstreamgebruiker als u een stof als zodanig of in een mengsel gebruikt bij industriële activiteiten of beroepsactiviteiten. Onder de groep van downstreamgebruikers vallen ook:

Distributeurs en consumenten zijn geen downstreamgebruikers. Wederimporteurs worden als downstreamgebruikers beschouwd.

Nieuws

Meld u aan voor het maandelijks spreekuur REACH en CLP!

Let op:

Let op

Mengsels moeten vanaf 1 juni 2015 worden ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt volgens de CLP-verordening (Verordening (EG) Nr. 1272/2008, Classification Labelling and Packaging). Voor mengsels met de indeling en etikettering conform de Preparatenrichtlijn (DPD) die voor 1 juni 2015 in de handel zijn gebracht geldt een overgangstermijn tot uiterlijk 1 juni 2017.

Voorbeeld etikettering doos