Home

Home

Nieuws

ECHA wil REACH-autorisatielijst uitbreiden

23 november 2016

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) stelt voor om vijftien zorgwekkende chemische stoffen toe te voegen aan de REACH-autorisatielijst. Deze stoffen krijgen prioriteit, omdat ze in grote hoeveelheden worden gebruikt en wijdverspreide toepassingen hebben. Ook kunnen ze als vervanger dienen van stoffen die al op de lijst staan.

VeiligheidNL en de NVWA starten campagne 'Geef kinderen geen keus'

23 november 2016

Jaarlijks gebeuren er duizenden ongelukken met huishoudchemicaliën. Kinderen tussen de 0 en 4 jaar lopen het grootste risico. De oorzaak? Kinderen zien het gevaar niet en vinden de producten interessant. Onderzoek wijst uit dat 51% van de kinderen zelfs meer aandacht heeft voor huishoudchemicaliën dan voor speelgoed. Met alle gevolgen van dien. Daarom starten VeiligheidNL en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een campagne om deze ongelukken te voorkomen.

Inleidende richtsnoer CLP uitgebreid, geactualiseerd en in het Nederlands

23 november 2016

Het Europees Agentschap voor Chemicaliën (ECHA) heeft een herzien ‘Inleidende richtsnoer voor de CLP-verordening’ gepubliceerd en in de 22 EU-talen vertaald. Dus ook in het Nederlands. Een goed middel om snel wegwijs te worden in de verplichtingen van de CLP-verordening.

Hoe blijf ik voldoen aan de CLP-verordening?

23 november 2016

De Classification, Labelling en Packaging verordening (CLP) is met name bekend vanwege de verplichtingen voor het indelen, etiketteren en verpakken van stoffen en mengsels. Maar daarnaast zijn er nog andere verplichtingen. In dit artikel een overzicht. De CLP-verordening zal regelmatig worden bijgewerkt en gewijzigd. Het verdient aanbeveling om tijdig kennis te nemen van de wijzigingen.

De indeling en etikettering in het VIB per 1 juni 2015

23 november 2016

De geleidelijke invoering van de CLP (zie artikel overgangstermijnen) heeft gevolgen voor veiligheidsinformatiebladen (VIB) voor stoffen, voor mengsels die na 1 juni 2015 in de handel worden gebracht en voor mengsels die voor 1 juni 2015 reeds in de handel zijn. De verschillen komen met name tot uiting in de inhoud van de rubrieken 2, 3 en 16.

Mengsels met een DPD etiket na 1 juni 2015

23 november 2016

Voor mengsels die na 1 juni 2015 in de handel worden gebracht geldt de verplichting om deze in te delen, etiketteren en verpakken volgens de CLP-verordening. Voor mengsel met de indeling en etikettering conform de Preparatenrichtlijn (DPD) die voor 1 juni 2015 in de handel zijn gebracht geldt een overgangstermijn tot uiterlijk 1 juni 2017. Gedurende het overgangstermijn hoeft voor deze mengsels de DPD indeling en etikettering niet te worden omgezet in een CLP indeling en etikettering.

> nieuws

Nieuwsbrief REACH-CLP

NL Kennisnetwerk REACH-CLP

afbeelding1

Het platform NL Kennisnetwerk REACH-CLP stopt op 15 november 2015.